Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 238/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 222/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 221/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định Xây dựng – TESCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 220/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn giám sát và Kiểm định chất lượng công trình - Công ty cổ phần Xây dựng Lũng Lô 4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 219/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại phát triển Đức Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng Không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 181/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Xây dựng LEVELTEST đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kỹ thuật Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 186/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại kiểm định Thiên Phát Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE