Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 08/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 122/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Chương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 117/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hưng Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 116/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thí nghiệm vật liệu và xây dựng Văn Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 115/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hợp Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 112/GCN-BXD về việc Doanh nghiệp tư nhân 79 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 111/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng QUATECHCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 110/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV tư vấn - kiểm định Á Châu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 80/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 37/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 89 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 85/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Fbuild đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE