Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 469/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần cơ khí xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 468/GCN-BXD về việc Trường Đại học xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 01/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 462/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Quang Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 01/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 463/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Tiến Tuấn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 446/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định, xây dựng và thương mại 678 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 454/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Phước Thắng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 453/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tổng hợp xây dựng Tuấn Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 449/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng MK đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 448/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Thùy Hân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 21/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 447/GCN-BXD về việc Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Phát Hưng Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE