Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn T27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 146/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng xây dựng 688 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 115/GCN-BXD về việc Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 145/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng & thương mại Trần Vũ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 112/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Thương Mại Hợp Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 88/GCN-BXD về việc Công ty cố phần xây dựng sản xuất kinh doanh bê tông Chèm MLS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 87/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 86/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 85/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần địa kỹ thuật Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 09/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 83/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định ASEAN đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE