Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 07/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 276/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Huy Tuấn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 267/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần XTEST Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 266/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 265/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn Khảo sát thiết kế công trình Quốc phòng - Binh chủng Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 263/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 249/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định công trình JMC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 248/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Hoàng Phố đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 247/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần VIETCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 239/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định Xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE