Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Hợp lác xã Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 18/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 17/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng và Thương mại Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 30/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 587/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế khảo sát địa chất công trình Hà Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 586/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 583/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khảo sát và kiểm định xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 582/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THN Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 27/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 581/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 21/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 566/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 21/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 565/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 560/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định chất lượng Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE