Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 19/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng hạ tầng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 28/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần COFECO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 27/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và xây đựng công trình 36 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 26/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 25/GCN-BXD về việc Công ty TNHH địa kỹ thuật nền móng công trình GEOK24 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 24/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 23/GCN-BXD về việc Phân Viện Khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam - Viện Khoa học công nghệ xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 22/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 21/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Nam Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 20/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thí nghiệm vật liệu và xây dựng Trường Huy đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE