Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 350/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thiết kế Khai Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 345/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng VIETBUILD đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 343/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật AMPHA.NDT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 342/GCN-BXD về việc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 339/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 336/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định Xây dựng - Sở Xây dựng Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 335/GCN-BXD về việc Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 300/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng hải Marintek đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 323/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn giám sát & Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD về việc Trung tâm Thí nghiệm và Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE