Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 12/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 693/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 692/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và xây dựng công trình 36 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 690/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Bê tông và xây dựng Minh Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 689/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng T-Tech Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 688/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thành Sen đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 686/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và xây dựng Thịnh Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 685/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn 10-10 Thủ Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 684/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đại Hoàng Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 683/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Giám định xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 17/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 649/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE