Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 143/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và kiểm định xây dựng SOILTESTS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 141/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 114/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 138GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn Đầu Tư và Xây Dựng Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 139/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng và môi trường 579 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 140/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng thương mại Mekong Miền Tây đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 156/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định công trình xây dựng giao thông Sài Gòn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 155/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Bảo Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 154/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật Hoàng Gia Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 153/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thành Linh Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE