Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 510/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 509/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thí nghiệm và xây dựng Thanh Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 508/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 507/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 506/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thành Thành Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 505/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 504/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 472/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn, kiểm định và xây dựng Minh Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 471/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần VN16 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 07/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 470/GCN-BXD về việc Chi nhánh Trường Sơn 28 - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE