Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 219/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại phát triển Đức Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng Không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 181/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Xây dựng LEVELTEST đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kỹ thuật Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 186/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại kiểm định Thiên Phát Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 184/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng địa kỹ thuật và môi trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 124/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 111/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường Cao tốc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 236/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE