Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 248/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Hoàng Phố đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 247/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần VIETCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 239/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định Xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 238/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 222/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 221/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định Xây dựng – TESCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 220/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn giám sát và Kiểm định chất lượng công trình - Công ty cổ phần Xây dựng Lũng Lô 4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 219/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại phát triển Đức Tiến đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 218/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và dịch vụ Hàng Không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE