Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 16/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 300/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng hải Marintek đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 323/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn giám sát & Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 288/GCN-BXD về việc Trung tâm Thí nghiệm và Chuyển giao công nghệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 276/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Huy Tuấn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 267/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần XTEST Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 266/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 265/GCN-BXD về việc Viện Khoa học Công nghệ và Kinh tế Xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn Khảo sát thiết kế công trình Quốc phòng - Binh chủng Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 263/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 249/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định công trình JMC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE