Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 15/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 36/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khoa học công nghệ HIDICO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 10/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 29/GCN-BXD về việc Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 22/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Sơn Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 21/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 05/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 20/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Kiểm định chất lượng công trình VIETGEM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 19/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định và Xây dựng Việt Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 04/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 18/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 753/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư Nguyễn Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 752/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thanh Liêm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 29/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 751/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng M.I.T.C.O đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE