Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 18/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 568/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Hưng Thịnh Toàn cầu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 17/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 566/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 05/10/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 548/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần công nghệ xây dựng Phúc Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 10/08/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 437/GCN-BXD về việc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 10/08/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 436/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/08/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 429/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thí nghiệm và xây dựng Thành Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 08/08/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 428/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật và công nghệ THT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 394/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 395/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Kim Hằng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 391/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại xây dựng SMAKING đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE