Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 264/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn Khảo sát thiết kế công trình Quốc phòng - Binh chủng Công binh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 263/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại HMC Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 249/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định công trình JMC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 248/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Hoàng Phố đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 247/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần VIETCONS đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 239/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định Xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 238/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 222/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ Quốc Tế đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 221/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Kiểm định Xây dựng – TESCO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 220/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn giám sát và Kiểm định chất lượng công trình - Công ty cổ phần Xây dựng Lũng Lô 4 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE