Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 356/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 355/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng An Thành Phát Đồng Tháp đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 351/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa kỹ thuật FUGRO Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 350/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thiết kế Khai Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 345/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng VIETBUILD đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 343/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật AMPHA.NDT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 342/GCN-BXD về việc Viện Khoa học công nghệ Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 339/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng – Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 336/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định Xây dựng - Sở Xây dựng Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 26/06/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 335/GCN-BXD về việc Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE