Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 327/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lâm Phú Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 31/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 326/GCN-BXD về việc Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Thái Dương - Trung tâm Thí nghiệm Kiểm định Xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 324/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Thương mại Hợp Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 323/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng KVINA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 322/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn - Kiểm định công nghệ xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 321/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 320/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định và Khảo sát xây dựng (Cosco) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 319/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn cầu đường Bến Tre đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 318/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn 77 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/05/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 317/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mã Thượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE