Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 239/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định Xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 238/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 20/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 181/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV Xây dựng LEVELTEST đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 149/GCN-BXD về việc Công ty TNHH kỹ thuật Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 236/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 235/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng Đông Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần công nghiệp V27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn T27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE