Trả lời cử tri
 

Ngày 28/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 153/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi đến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII). Nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng, thực tế hiện nay có rất nhiều tổ chức và cá nhân thực hiện chuyển đổi công năng sử dụng các công trình theo nhu cầu kinh doanh (chuyển từ nhà ở sang cửa hàng, nhà hàng, nhà nghỉ,...) trong khu vực được quy hoạch là khu dân cư. Tuy nhiên, trong thời gian qua cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn và có hình thức chế tài đối với các hành vi nêu trên. Đề nghị các Bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tổ chức thực hiện”.

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 123/BXD-KTXD trả lời kiến nghị của cử tri và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Phước nội dung kiến nghị cụ thể như sau:

 

Ngày 21/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 118 /BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về việc “Cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đối với các công trình phục vụ công ích có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã bị hư hỏng như một số báo đài đã đưa tin ...”

 

Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 39/BXD-QLN trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình nhà tránh bão (chịu được bão cấp 12) hỗ trợ cho người dân thuộc các huyện nghèo, huyện cù lao, các địa phương ven biển để trú bão an toàn và lâu dài trong các mùa mưa bão. Vì hiện nay, mỗi khi có thông báo bão thì các cấp chính quyền địa phương ở cù lao phải di chuyển dân sang đất liền để tránh bão, gây tốn kém kinh phí và mất nhiều thời gian.

 

Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế gửi tới kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; trong đó có nhiều chính sách ưu đãi. Tuy nhiên, về đối tượng vay chủ yếu là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị chứ chưa quy định hỗ trợ cho những đối tượng là người dân nông thôn, nơi thường xuyên xảy ra bão lũ. Vì vậy, đề nghị sớm quan tâm hỗ trợ người dân nông thôn vay nguồn vốn trên để kiên cố hóa nhà ở, đối phó với bão lũ.

 

Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII về việc: “đề nghị Nhà nước có kế hoạch đầu tư thêm các khu dân cư trả chậm cho người dân sống trong vùng sạt lở, người nghèo và người có thu nhập thấp”.

 

Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 36/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh: Lạng Sơn, Vĩnh Long, Tiền Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Tuyên Quang, An Giang, Nghệ An, Phú Thọ, gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị:

Đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 (Lạng Sơn, Vĩnh Long, Tiền Giang, Điện Biên, Hải Phòng, Tuyên Quang, Phú Thọ).

Đề nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (Phú Thọ, Tiền Giang).

 

 

Ngày 09/01/2015, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc: “Đề nghị Chính phủ xem xét ưu tiên cấp kinh phí cho các địa phương đã thực hiện việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công với cách mạng trong năm 2014 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh sách đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012”.

 

Ngày 27/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3440/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Hải Dương, Sóc Trăng, Đắk Lắk, An Giang, Phú Thọ. Nội dung kiến nghị như sau:

 

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3437/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi đến kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng hạn chế mức thu phí bảo trì, sửa chữa thang máy đối với người dân”.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE