Trả lời cử tri
 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 139/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Gia Lai, Bến Tre gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, trong đó tập trung ưu tiên trong các lĩnh vực: Thông tư quy định về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cấp giấy phép xây dựng, Thông tư quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn về giám sát thi công xây dựng”.

 

Ngày 22/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Cử tri ngành điện phản ánh, theo Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định: Chủ đầu tư được thẩm định phê duyệt các dự án chỉ phải lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở qua các Sở chuyên ngành (đối với công trình từ 110kv trở lên), sau đó chủ đầu tư tự thẩm định và phê duyệt dự án thì có thể chủ động được về tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành (Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP), đối với các dự án vay vốn ODA từ 5 tỷ đồng trở lên thì phải trình Bộ Công thương thẩm định, phê duyệt từ bước thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (TKBVTC-TDT); còn đối với các dự án vay vốn tín dụng thương mại thì các Sở chuyên ngành thẩm định thiết kế cơ sở, TKBVTC-TDT và tổng dự toán (đối với công trình cấp II), quy định như vậy đã làm kéo dài thời gian phê duyệt dự án từ 30 ngày lên tới 90 ngày do phải thực hiện quá nhiều thủ tục, quy trình thẩm định. Cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 hoặc điều chỉnh theo hướng: phân cấp ủy quyền cho các đơn vị làm chủ đầu tư dự án tự chịu trách nhiệm về công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và TKBVTC-TDT, chủ đầu tư chỉ xin ý kiến tham vấn các Sở chuyên ngành đối với các dự án trên địa bàn tỉnh/thành phố; đối với các dự án vay vốn tín dụng thương mại và vốn của doanh nghiệp, chủ đầu tư chỉ xin ý kiến tham vấn các Sở chuyên ngành về công tác quy hoạch và các vấn đề liên quan đến dự án, chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định dự án và TKBVTC-TDT. Sau khi có kết quả thẩm định, phê duyệt, chủ đầu tư báo cáo kết quả lên Bộ hoặc Sở quản lý chuyên ngành để theo dõi và kiểm tra”.

 

Ngày 18/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 81/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri cho rằng, khi đối chiếu các điều khoản của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở, cụ thể: tại khoản 5 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 của Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 19 của Luật Nhà ở thì các Dự án phát triển nhà ở theo hướng dẫn của Nghị định 71/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở...bị vướng Luật Đầu tư về trình tự, thủ tục. Khi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh các dự án phát triển nhà ở thì chưa rõ thực hiện Luật Đầu tư 2014 hay Luật Nhà ở 2014 trong vấn đề về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án nhà ở. Từ những khó khăn nêu trên, Sở Xây dựng đề xuất khi thực hiện đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 thì trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014”.

 

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2969/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ tiếp tục bố trí và phân bổ nguồn vốn để thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La với tổng số vốn là 176,02 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 7.489 nhà thuộc diện chính sách, trên cở sở Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Quyết định số 838/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La ngày 16/4/2014 về phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La” như sau:

 

Ngày 23/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 3005/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị hướng dẫn cụ thể các nhóm ưu tiên trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Vì số lượng đối tượng thụ hưởng quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định này rất lớn, trong khi ngân sách phân bổ hàng năm không đáp ứng đủ nhu cầu. Do vậy, gây khó khăn khi tổ chức thực hiện tại cơ sở" như sau:

 

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2968/BXD-QLN trả trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Ninh Thuận, Hà Nam và Quảng Trị. Nội dung kiến nghị: "Theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì người có công với cách mạng khi có nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới thì được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; đối với nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung, tường và thay mới mái nhà thì được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Cử tri cho rằng, mức hỗ trợ như trên là quá thấp, còn mang tính bình quân và chưa phù hợp với thực tế hiện nay, đặc biệt là đối với các hộ đang sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng cao. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu nâng mức hỗ trợ trên" như sau:

 

 Ngày 11/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2906/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Tháp và Thái Nguyên gửi tới kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 378/BDN ngày 13/11/2015. Nội dung kiến nghị: "Đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực để tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại các địa phương. Việc này đang triển khai rất chậm và nhiều người chưa kịp hưởng đã mất. Nhiều người đã sửa nhà xuống cấp không ở được nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ" như sau:

 

"Hiện nay, Bộ Xây dựng đã và đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục vay vốn, thúc đẩy nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá bán dưới 1,05 tỷ đồng nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng" - Đó là một trong những nội dung trong công văn ngày 12/11/2015 của Bộ Xây dựng trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Lập - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thu nhập thấp có thể sở hữu nhà ở.

 

Ngày 4/9/2015 Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai về việc đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, quy định phân cấp lại cấp công trình điện, cụ thể: Đối với công trình cấp III có cấp điện áp từ 1kV đến 35kV, cấp IV có điện áp dưới 1kV. Vì hiện nay, công tác quản lý chất lượng công trình có điện áp đến 35kV đang bỏ ngỏ, không có đơn vị quản lý, kiểm tra. Nếu không thì cần phân định trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng công trình.

 

Ngày 27/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng với nội dung: Bộ Xây dựng cần có những biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, tình trạng ngập úng, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân, trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, nhất là dự án có quy mô lớn.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE