Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 99/BXD-QLN gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ về nhà ở (chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 và chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ)”.

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Đắc Lắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 19/BXD-QHKT gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời cử tri phản ảnh: “Đề nghị nên quy định công khai, minh bạch đối với các khu quy hoạch để người dân bị ảnh hưởng chủ động hơn trong cuộc sống sinh hoạt, đầu tư xây dựng và an tâm lao động sản xuất, đồng thời có biện pháp xử lý thích đáng những cá nhân và tập thể không làm đúng quy định”.  

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 35/BXD-GĐ gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh: “Đề nghị bổ sung công trình tôn giáo, tín ngưỡng vào danh mục công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng. Vì công trình tôn giáo, tín ngưỡng là nơi tập trung đông người, đòi hỏi mức độ an toàn cao, nếu xảy ra mất an toàn sẽ gây hậu quả nặng nề”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 707/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

 

 Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3137/BXD-QHKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, trả lời cử tri phản ánh “Đề nghị xem xét hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 để đảm bảo sự thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các quy định về lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch đô thị. Vì theo Điều 11 của Luật Quy hoạch đô thị quy định “Tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định hoặc thi tuyển” và “Chính phủ quy định cụ thể hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Mặt khác theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn như lập quy hoạch đô thị nếu lớn hơn 500 triệu đồng thì không được chỉ định thầu. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ hoặc Bộ, ngành Trung ương về hình thức chỉ định, thi tuyển để lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 12793/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3130/BXD-QLN gửi Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, trả lời cử tri phản ánh “Cử tri đề nghị các Bộ, ngành chức năng cần quan tâm hơn đến cuộc sống của công nhân; cần đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho công nhân ổn định cuộc sống như xây dựng nhà lưu trú công nhân, nhà giữ trẻ, trường học để công nhân yên tâm lao động ổn định cuộc sống”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 3104/BXD-HTKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời cử tri phản ánh “Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; sửa đổi Quy chuẩn quốc gia QCVN 07:2016/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2010/BXD, nghĩa trang đô thị - tiêu chuẩn thiết kế mã hiệu TCVN 7956:2008; hiện nay, khoảng cách tối thiểu của nghĩa trang cát táng tới nhà dân là 100m, đề nghị xem xét, điều chỉnh khoảng cách này cho phù hợp”. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE