Trả lời cử tri
 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 245/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung cụ: Cử tri đề nghị đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, vì cho rằng hiện nay nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu cho vay về nhà ở xã hội cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, cán bộ, công chức, người lao động,…Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 244/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: "Cử tri phản ánh thực tế hiện nay tình trạng người có nhu cầu về nhà ở thì không có điều kiện để mua nhà vì giá nhà cao trong khi mức thu nhập thấp. Đề nghị tiếp tục có biện pháp hỗ trợ để tạo điều kiện tối đa cho người dân có mức thu nhập trung bình cũng có thể mua được nhà ở”.Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau: 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 243/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với 03 nội dung cụ thể như sau:  

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 240/BXD-QHKT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Kiến nghị của cử tri: “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để các Bộ, ngành nghiêm túc thực hiện quy hoạch và di dời các trường đại học, bệnh viện, cơ sở sản xuất ra ngoài khu vực nội thành, hạn chế việc xây dựng khu chung cư ở khu vực nội thành”. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 239/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung kiến nghị: “Tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng ở nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 2.500 hộ dân (chủ yếu là hộ nghèo, điều kiện khó khăn để di dời nhà cửa về nơi an toàn). Tỉnh đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư khoảng 10 cụm, tuyến dân cư (CTDC) bố trí từ 200-250 hộ/CTDC, với tổng khái toán 500 tỷ đồng để di dời các hộ dân. Theo thông báo số 15/TB-VPCP ngày 18/01/2016 của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng xem xét xử lý cụ thể hỗ trợ cho An Giang trong Chương trình xây dựng CTDC và nhà ở vùng ngập lũ của ĐBSCL. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm giải quyết cho An Giang để tổ chức triển khai thực hiện giúp cho người dân có chỗ ở an toàn”. 

 

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 235/BXD–VLXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV với nội dung “Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đồng thời ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các sản phẩm tái chế từ tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy phân bón hóa chất theo quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.  

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2880/BXD-GĐ trả lởi kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang gửi tới kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV với nội dung liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 07/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1384/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII với nội dung :“Cử tri tiếp tục đề nghị quan tâm thực hiện chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thấp”.

 

Ngày 04/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1351/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị :

1. “Về xây dựng lại chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tại Khoản 5 Điều 8 Nghị định đã giao cho “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình…”. Quy định này sẽ giúp làm tăng diện tích sàn xây dựng, diện tích căn hộ. Tuy nhiên, quy định này chưa đủ vì hiệu quả kinh doanh vẫn bị hạn chế, khó thu hồi vốn đầu tư. Do đó, đề nghị bổ sung Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 101/2015/NĐ-CP như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình, quy mô dân số…”; hoặc đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn quy hoạch về quy mô dân số vào Thông tư của Bộ Xây dựng để đảm bảo tính khả thi”.

 

Ngày 27/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 1287/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ninh, Long An gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành các luật ngay khi luật có hiệu lực để sớm đưa luật vào cuộc sống; vì hiện nay nhiều luật có hiệu lực đã lâu nhưng thiếu Nghị định, Thông tư hướng dẫn ví dụ như Luật Xây dựng”.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE