Xây dựng nông thôn mới
 

Bằng sự nỗ lực chung của toàn thành phố, khu vực ngoại thành Hà Nội đã có những đổi thay đáng kể. Hơn 66% số xã và 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những bước đi chắc chắn, cách làm phù hợp, kết quả đã đạt được là những tiền đề quan trọng để Hà Nội tiếp tục hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới...

 

Phấn đấu cả nước có ít nhất 31% số xã (ít nhất khoảng 2.765 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; có ít nhất 38 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1,3-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

 

Mặc dù là năm đầu tiên thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 với nhiều tiêu chí đòi hỏi cao hơn so với trước đây, nhưng nhờ các giải pháp thiết thực, kết quả đạt được cho đến nay đã có khởi sắc đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

 

Sáng 5-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì Hội nghị giao ban quý I Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân”.

 

UBND TP. Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

 

Mặc dù là Thủ đô, song Hà Nội lại có số xã cần xây dựng nông thôn mới (NTM) lớn nhất cả nước. Trong giai đoạn 2010-2015, tổng nguồn vốn đã huy động đầu tư cho khu vực nông thôn của Hà Nội đạt 63.553 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch.

 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao là chủ trương lớn được các cấp, các ngành tỉnh Bạc Liêu triển khai, thực hiện đồng bộ và đã tạo những chuyển biến tích cực. Tỉnh đã xây dựng tám cánh đồng mẫu lớn, quy mô từ 100 ha trở lên, với diện tích canh tác 2.579 ha; xây dựng xong đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất tôm; triển khai xây dựng cơ sở và vùng đệm phục vụ nuôi tôm an toàn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Ô-xtrây-li-a.

 

Việc xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện là rất cần thiết, nhằm hình thành các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, làm cơ sở hình thành và phát triển các đô thị nhỏ, là nhân tố chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa giai đoạn 2016-2020. 

 

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới có 6/11 huyện, thành phố thuộc diện huyện nghèo được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Bên cạnh đó, Hà Giang là một tỉnh đa dân tộc (trên 19 dân tộc cùng sinh sống), trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao....Vì vậy, để hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) là một khó khăn và là 1 thách thức

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE