Xây dựng nông thôn mới
 

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng gồm 19 tiêu chí, mang tính chất tiêu chí khung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.

 

Từ điểm xuất phát thấp là một huyện thuần nông và bắt tay xây dựng NTM muộn hơn các huyện khác nhưng với cách làm bài bản, chắc chắn, đến nay huyện Phúc Thọ đã trở thành một trong 5 huyện thuộc top đầu của thành phố Hà Nội.

 

Ngày 20/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu đã làm việc tại một số địa phương và lãnh đạo tỉnh Bình Định, về nội dung kết quả thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua, cũng như trong thời gian tới.

 

“Bộ tiêu chí nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng tới thành, bại của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bộ NN&PTNT phải tập trung công sức hoàn thiện Bộ tiêu chí này, không để các địa phương phản ứng vì những cách hiểu khác nhau khi thực hiện”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt tỷ lệ 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. 

 

Do tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới (NTM) nên trong những tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Hoài Đức đã đạt hơn 766 tỷ đồng, tăng trên 7,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó huyện cũng phấn đấu đạt 19/19 xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2016.

 

Sáng 26/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, cho ý kiến và đôn đốc các bộ, ngành sớm hoàn thiện khung khổ hoạt động của chương trình.

 

Nhờ thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay huyện Thanh Oai đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả sản xuất kinh tế và nâng cao đời sống nông dân.

 

Nhiều huyện ngoại thành của Thành phố Hà Nội hiện đang ở giai đoạn “nước rút” để thúc đẩy một số xã còn lại trong huyện đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM). Việc dồn các nguồn lực cho những xã sau cùng cần sự dồn lực và những cách làm quyết tâm của lãnh đạo cơ sở.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE