Xây dựng nông thôn mới
 

Chương trình 1 triệu tấn xi-măng được tỉnh ta phát động vào đầu năm 2017, nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chương trình được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2020, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 25% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về đường giao thông trong bộ tiêu chí NTM; nâng số xã đạt chuẩn NTM từ 16 xã năm 2016 lên 38 xã vào năm 2020; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, nhiều địa phương trong đó có huyện Đồng Văn đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm với cách làm linh hoạt, mang lại kết quả tốt.

 

Năm 2010, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Bắc Ninh mới đạt bình quân 8,84 tiêu chí/xã. Đến nay, sau bảy năm, toàn tỉnh có 58 trong tổng số 97 xã “về đích” nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh là 17,28 tiêu chí/xã (cao hơn bình quân cả nước 3,58 tiêu chí/xã). Nông thôn Bắc Ninh từng bước thay đổi cả về diện mạo và đời sống.

 

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Bắc và khu vực miền núi phía bắc được triển khai thực hiện từ năm 2011, đến nay đã đạt được một số kết quả: Có 51 trong số 68 đề tài, dự án của Chương trình, trong đó có 26 trong số 44 nhiệm vụ áp dụng cho Tây Bắc và khu vực miền núi phía bắc hoàn thành. Chương trình đề xuất một số cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, phát huy động lực của khoa học và công nghệ xây dựng văn hóa nông thôn, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Kế thừa những kết quả đạt được sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2017, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, phát triển đô thị văn minh.

 

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội đã không ngừng củng cố các hợp tác xã, mở rộng dịch vụ ngành nghề, đào tạo đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của thành phố.

 

Nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH khu vực nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả ngày một tăng... Ðó là những thành quả nổi bật mà Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã mang lại trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta.

 

'Cách mạng tháng Tám và bài học lấy dân làm gốc' đang được phát huy trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Bài học ấy càng trở nên quan trọng, góp phần giúp Nghệ An đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng NTM.

 

Sáng 25/8 trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng đến thăm và làm việc tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch về tình hình xây dựng nông thôn mới cũng như tình hình sản xuất, đời sống bà con sau sự cố môi trường biển.

 

Tính đến 15.8, căn cứ theo Bộ tiêu chí mới (Quyết định 1980 của Chính phủ); xã Phú Lũng (Yên Minh) đã tự đánh giá 19 tiêu chí Nông thôn mới (NTM) của xã đã đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ đề xuất huyện, tỉnh thẩm tra thẩm định, đánh giá, phấn đấu công nhận xã đạt chuẩn NTM trong tháng 9 tới.

 

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5632/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện lập quy hoạch chi tiết; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và đề án xây dựng NTM tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE