Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 18/CV/2017 ngày 03/4/2017 của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Nha Trang về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 164/BXD-KHCN trả lời Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Nha Trang như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 536/VTHN-KHĐT ngày 08/3/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội như sau: 

 

Ngày 18/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 854/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Bàu Mạc. 

 

Ngày 18/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 853/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Biệt thự sinh thái, Công viên văn hóa làng quê và Quần thể du lịch sông nước - giai đoạn 1, TP Đà Nẵng.

 

Ngày 18/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 847/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư chợ Tân An, Đà Nẵng.  

 

Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 837/BXD-KTXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1729/TCT-ĐTXD ngày 23/3/2017 của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 đề nghị hướng dẫn xác định hệ số trong công thức tính trượt giá. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 836/BXD-KTXD trả lời của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 như sau:  

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 831/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai về việc áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình.  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1345/SXD-QH ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn lập tổng dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn về việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE