Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 150/BXD-KHCN trả lời Cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng kinh doanh nhà Vạn Thái về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 102/BXD-HĐXD hướng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng công trình. 

 

Ngày 02/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã có Tờ trình xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 63/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 60/BXD-KTXD trả lời Công ty cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-PTĐT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang lập Chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị 

 

Ngày 21/7/2017, Bộ Xây dựng có công văn 1657/BXD-KTXD trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh về việc hướng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 20/7/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 106/BXD-HĐXD trả lời Công ty Cổ phần Thu Minh về việc hướng dẫn thủ tục xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 388/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hán Long về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N2 thay thế thang N1. 

 

Ngày 06/7/2017, Công ty TNHH Một thành viên LT Hà Nội có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 387/BXD-KHCN ngày 18/7/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 386/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần thương mại công nghệ An Phát về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy và thang loại 3 thay thế thang N1. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE