Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 146/2017/CV ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Thủ đô về vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. Ngày 08/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 211/BXD-KHCN trả lời như sau: 

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 62/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn. 

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên làm rõ việc bổ sung giá trị ngoài hợp đồng trọn gói. 

 

Ngày 08/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Vũng Áng 1 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2810/BGTVT-KHCN ngày 20/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đánh giá, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý;  

 

Ngày 09/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1022/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Đèo Cả về chỉ ố giá xây dựng gói thầu số 2 Dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. 

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1144/BQL-PQLĐT ngày 19/4/2017 của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về dự án sản xuất các loại kính tôi nhiệt an toàn của Công ty TNHH SXTM Chu Lai-VCG tại Khu Công nghiệp Tân Tạo kèm theo hồ sơ của Dự án. Ngày 09/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1021/BXD-VLXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 377/BV-TCHC ngày 10/04/2017 của Bệnh viện Than – Khoáng sản về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng khi thay đổi cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

 

Ngày 20/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 34/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng và công nghiệp nặng Doosan điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng và chi phí thiết kế xây dựng. 

 

Ngày 03/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 971/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng - tỉnh Gia Lai về mức thu, sử dụng phí và lệ phí trong hoạt động xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE