Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2844/BXD-GĐ gửi Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với hạng mục VTS luồng Cái Mép – Thị Vải thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống VTS luồng Sài Gòn – Vũng Tàu.

 

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2838/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về dự toán xây dựng công trình Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

 

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2837/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về định mức công tác hàn bán tự động gia cường dầm cầu thép gói thầu 3 Dự án xây dựng 14 cầu đoạn Đắk Nông và Bình Phước.

 

Ngày 19/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2835/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đa Phúc xác định đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng.

 

Ngày 20/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2863/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 502/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần quốc tế CT Việt Nam áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 15/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 2806/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án 7 về việc áp dụng định mức dự toán công tác thi công giếng cát.

 

Ngày 16/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 501/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty TNHH thương mại Thành Đạt Phú áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

 

Ngày 01/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 461/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Đại học Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn Eurocode cho thiết kế sàn nhẹ sử dụng hộp nhựa cốp pha rỗng 5 chân cho các công trình tại Việt Nam.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 493/BXD-KHCN hướng dẫn Công ty Cổ phần dệt Minh Khai áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE