Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 09/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 431/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư Thùy Dương về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy. 

 

Ngày 4/7/2017, Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Đông Hả đã có công văn gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về chi phí thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 78/BXD-KTXD ngày 11/8/2017 trả lời như sau: 

 

Vừa qua, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn có văn bản số 1314/TCT-KTKT gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về cách đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu F2 “Cải tạo kênh thuộc Dự án cải thiện môi trường ngành nước TP. Hồ Chí Minh”.  

 

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai có Văn bản số 467/BQLDA-KHKT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.  

 

Ngà 04/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 215/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4 và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng NHS về việc huy động vốn xây dựng nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. 

 

Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 115/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Ngày 11/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc lựa chọn đơn vị quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

 

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về cách tính thu hồi các loại vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2. Ngày 02/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 75/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Ngày 04/8. Bộ Xây dựng đã có công văn 217/BXD-QLN gửi Bộ Tài chính về cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. 

 

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc tổng hợp rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Bộ Xây dựng đã có công văn số 1781/BXD-QHKT trả lời UBND tỉnh Vĩnh Long như sau:  

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE