Phản hồi các kiến nghị
 

Về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng có công văn 435/BXD-KHCN ngày 09/8/2917 trả lời như sau: 

 

Về việc giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đã có công văn 434/BXD-KHCN ngày 09/8/2017 trả lời Công ty Cổ Phần Nha Trang Bay như sau: 

 

Ngày 09/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 433/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH MTV Phát triển khách sạn Hoa Sen về giải pháp PCCC bổ sung cho thang bộ thoát nạn N3 thay thế thang N1. 

 

Ngày 28/7/2017, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Đạt Phú gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD thang máy thông thường thay thế thang máy chữa cháy công trình Khách sạn Joytrip Hotel. 

 

Ngày 09/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 431/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư Thùy Dương về giải pháp PCCC bổ sung cho thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như thang máy chữa cháy. 

 

Ngày 4/7/2017, Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Đông Hả đã có công văn gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về chi phí thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 78/BXD-KTXD ngày 11/8/2017 trả lời như sau: 

 

Vừa qua, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn có văn bản số 1314/TCT-KTKT gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về cách đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu F2 “Cải tạo kênh thuộc Dự án cải thiện môi trường ngành nước TP. Hồ Chí Minh”.  

 

Vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai có Văn bản số 467/BQLDA-KHKT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng.  

 

Ngà 04/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 215/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 4 và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng NHS về việc huy động vốn xây dựng nhà ở và kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. 

 

Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 115/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang về giấy phép xây dựng công trình. 

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE