Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 27/4/2017, Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 234/TTr-BQLDA của Ban QLDA Giao thông Khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải về việc thẩm định chi phí tư vấn thẩm định giá vật liệu xây dựng công trình thuộc Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

 

Ngày 05/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 44/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an về chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch. 

 

Ngày 15/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 18/BXD-QHKT hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 580/KHĐT-KTĐN ngày 31/3/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - thành phố Hải Phòng về việc quản lý thực hiện hợp đồng số 03 thuộc dự án quản lý và xử lý chất thải rắn Hải Phòng. Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1090 /BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 194/CDC-KH ngày 24/4/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về việc xác định phạm vi công việc tư vấn giám sát và giá trị công tác giám sát thi công xây dựng công trình.  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/CV-CT ngày 25/4/2017 của Công ty TNHH Minh Dũng đề nghị áp dụng mức lương nhân công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. Ngày 15/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-KTXD trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 383/BQL-PTDA ngày 20/4/2017 của Ban quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng vốn dư Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4552/BGTVT-CQLXD ngày 27/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đối với các công trình hàng không. Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1065/ BXD-GĐ trả lời như sau:

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1601/UBND-NC ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc quy định điều kiện năng lực chuyên môn của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện. Ngày 11/5/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1054/BXD-HĐXD trả lời như sau :

 

Ngày 10/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 1028/BXD-KTXD hướng dẫn Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE