Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 71/CT-CJ ngày 23/02/2017 của Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Cầu tre hỏi về cách xác định cấp công trình của dự án “Nhà máy chế biến thực phẩm” theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đã có công văn 09/BXD-GĐ ngày 27/3/2017, trả lời như sau:

 

Ngày 24/2/2017, Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 143/2017/CV-BOT-CBĐ của Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng về định mức dự toán công tác khoan cọc nhồi Dự án cầu Bạch Đằng.

 

Ngày 27/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 639/BXD-KTXD gửi Tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh TNHH về việc quản ý hợp đồng EPC trọn gói.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 66/BXD-QLN trả lời UBND TP. Hà Nội về giải quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã mất mất, theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 629/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 24/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 625/BXD-KTXD hướng dẫn Ban Quản lý dự án Hàng Hải – Bộ Giao thông vận tải xác định chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thuộc Dự án ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu.

 

Ngày 22/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 59/BXD-QLN gửi Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc miễn tiền sử dụng đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 619/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông – UBND tỉnh Quảng Ngãi về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Ngày 24/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 624/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty cổ phần Đạt Phương thanh toán hợp đồng thi công xây dựng.

 

Ngày 13/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land giấy phép xây dựng công trình.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE