Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 82/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng. 

 

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1937/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí chung 

 

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP đã có văn bản văn bản số 1469/PBHC-TCKT xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn về tỷ giá ngoại tệ trong thanh toán hợp đồng EPC. Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-KTXD ngày 21/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 31/7/2017, Công ty TNHH Tập Đoàn bất động sản Đông Á có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc đề nghị ướng dẫn thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị sinh thái biển Đông Á- Nam Sầm Sơn theo Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.  

 

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 232/BXD-QLN gửi Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc thực iện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án phát triển nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha. 

 

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 231/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Bình Thuận về việc chuyển đổi mục tiêu Dự án từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại như sau: 

 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1886/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về định mức dự toán công tác quản lý chất thải rắn đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1885/BXD-KTXD gửi Tập đoàn hóa chất Việt Nam về việc bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng EPC. 

 

Ngày 10/7/2017, Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sông Công có công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định thành phần công việc một số mã định mức quy định tại Quyết định số 592/QĐ-BXD. Sau khi nghiên cứu. Bộ Xây dựng đã có công văn 1882/BXD-KTXD ngày 16/8/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 16/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1881/BXD-KTXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu về phụ cấp làm đêm trong định mức dự toán thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE