Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.
 

 

Ngày 26/10/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 08/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 595/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

 

Ngày 01/9/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BXD về kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 2533/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ..

 

Ngày 09/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2511/BXD-QLN gửi các đơn vị về việc báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

 

Ngày 11/11/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1192/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

 

Ngày 09/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1163/QĐ-BXD về việc công nhận Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 10/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2535/BXD-TCCB gửi các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc bình chọn tập thề, cá nhân vinh danh tại Chương trình “Vinh Quang Vỉệt Nam Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

 

Ngày 04/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2474/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị số liệu cho Hội nghị trực tuyến về chính sách nhà ở cho công nhân.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE