Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 05/9/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2072/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 05/9/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 913/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Luật Kiến trúc. 

 

Ngày 31/8/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 911/QĐ-BXD về việc Kiện toàn Ban Điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ -TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Ngày 28/8/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1989/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh khu vực miền Trung. 

 

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1940/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 

 

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 04/CNĐKCN-BXD về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận 

 

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/CNĐKTN-BXD về giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm 

 

Ngày 18/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1926/BXD-TCCB gửi Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã trực thuộc Tỉnh về việc cử cán bộ tham dự khóa đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 (ĐT2). 

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 172/BXD-KHTC gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng về việc yêu cầu các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN gửi báo cáo niên độ ngân sách 2016. 

 

Ngày 14/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 171/BXD-KHTC gửi Các đơn vị sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước về việc đôn đốc các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE