Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1942/BXD-QLN (06/9), gửi Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1941/BXD-QLN (06/9), gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở.

 

Ngày 06/9/2016, Bộ Xây dựng đó có công văn 1940/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo số liệu về nhà ở xã hội và chung cư cũ tại khu vực đô thị.

 

Ngày 05/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 878/QĐ-BXD về việc công nhận Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư bất động sản Việt Nam thuộc Hiệp hội bất động sản Việt Nam có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1901/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025

 

Ngày 01/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 1886/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương  về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2016). Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập, thẩm định và công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Ngày 01/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 873/QĐ-BXD về việc chỉ định Trung tâm ứng dụng Tiêu chuẩn chất lượng, địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3, Tòa nhà Linh Trang, số 1/12, Phố Trần Quốc Hoàn, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gồm các sản phẩm sau:

 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 832/QĐ-BXD về việc công bố 04 thủ tục hành chính được thay thế và 04 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 833/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE