Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 28/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 382/QĐ-BXD về việc thành lập Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau: 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 10/01/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đây là tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP trong 4 tháng đầu năm 2017:

 

Ngày 21/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 99/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BXD tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 19/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 325/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC bao gồm các ông, bà sau: 

 

Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 235/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 785/BXD-HTKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. 

 

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 195/BXD-TCCB hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017. 

 

Ngày 05/4/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của cả nước, đã có nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp tích cực, chủ động hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo. Hỗ trợ từ các doanh nghiệp đã góp phần tích cực đẩy nhanh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho nhiều huyện nghèo.

 

Ngày 04/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 132/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ và môi trường năm 2018

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE