Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 24/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I gồm các ông: 

 

Ngày 17/01, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 23/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải I gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 22/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải III gồm các ông: 

 

Ngày 17/01, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 21/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Thái Bình II gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 20/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú I gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 18/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ gồm các ông: 

 

Ngày 17/01/2017, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 17/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Nước Trong gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã ban hành Quyết định 16/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Tả Trạch gồm các ông: 

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 15/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Hồ chứa nước Ngàn Trươi gồm các ông: 

 

Ngày 17/01/2017, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã có Quyết định 03/QĐ-HĐNTNN về danh sách các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình Đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) gồm các ông: 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE