Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 16/3/2017, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD. Thông tư này hướng dẫn xác định chi phí thực hiện các công việc bảo trì công trình xây dựng quy định tại Điều 37 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 06/BXD-PC gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. 

 

Ngày 10/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ (gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ) gồm 11 ông, bà có tên sau

 

Ngày 10/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 260/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Bộ (gọi tắt là Hội đồng cấp Bộ) gồm 11 ông, bà có tên sau

 

Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, gồm các Ông/Bà có tên sau đây: 

 

Ngày 06/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 442/BXD-QLN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 01/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 421/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thực hiện các Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 và Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 và của Chính phủ. 

 

Ngày 01/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BXD về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đây là cơ sở thực hiện về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn cũng như hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

Ngày 02/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội (sau đây gọi là Chỉ thị số 24/CT-TTg) nhằm khắc phục những hạn chế trong phát triển hệ thống Dịch vụ xã hội trong thời gian qua như: chưa đảm bảo nguyên tắc đa dạng có tính chia sẻ giữa Nhà nước và xã hội; chưa khuyến khích được các thành phần kinh tế tham gia một cách có hiệu quả; thiếu tính liên kết giữa các quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển từng lĩnh vực dịch vụ, mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ thiếu tính đồng bộ và không gắn kết thống nhất thông qua chương trình phát triển đô thị; một số chỉ tiêu dịch vụ đô thị không còn phù hợp trong giai đoạn phát triển mới. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã giao, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ sau đây: 

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE