Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 01 thủ tục hành chính được chuẩn hóa; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 03 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 836/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng gồm:

 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 837/QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành; 12 thủ tục hành chính được thay thế; 47 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

 

Ngày 29/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 838/QĐ-BXD về việc công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành;21 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 06 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

 

Ngày 30/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1870/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy trình đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng và phổ biến, tập huấn cho các chuyên gia, tổ chức kiểm định trên cả nước.

 

Ngày 22/8/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 815/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật Quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại bao gồm 14 thành viên sau:

 

Ngày 18/8/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 808/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận quốc tế, địa chỉ: Số 10 - Tổ 7 - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gồm các sản phẩm sau:

 

Ngày 17/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 801/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề và Quy chế sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây viết tắt là Tổ công tác) bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-GĐ gửi các đơn vị về việc tham gia Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE