Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 4/10/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1022/QĐ-BXD về việc công nhận Trường Trung cấp Xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.
 

 

Ngày 27/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1003/QĐ-BXD về việc công nhận Viện Nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 15/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 916/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ, gồm:

 

Ngày 13/9/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 53/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 9 tháng đầu năm 2016.

 

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 1956/BXD-KHTC gửi các Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng quản lý về việc báo cáo công tác thống kê.

 

Ngày 12/9/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 1985/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát số hộ gia đình được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

 

Ngày 12/9, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 899/QĐ-BXD công nhận Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 07/9/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 894/QĐ-BXD về việc tổ chức thí điểm sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ ngày 01/9/2016 đến hết ngày 31/10/2016 trên phạm vi toàn quốc.

 

Ngày 01/9/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đã ký ban hành Thông tư 24/2016/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng .

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE