Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/11/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Quyết định số 1259/QĐ-BXD về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

 

Ngày 05/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1296/QĐ-BXD về việc Chỉ định Phân viện Vật liệu xây dựng, địa chỉ: Lô I - 3b - 5, Đường N6, Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2014/BXD gồm các sản phẩm sau:

 

Ngày 05/12, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1298/QĐ-BXD về việc công nhận Trường Cao đẳng nghề Viglacera thuộc Tổng Công ty Viglacera có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 05/12. Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1297/QĐ-BXD về việc công nhận Công ty cổ phần quản lý và khai thác tòa nhà VNPT có đủ điều kiện được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư tại địa điểm sau đây:

 

Ngày 02/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2715/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2016.

 

Ngày 30/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2694/BXD-KHTC gửi Sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017.

 

Ngày 30/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2686/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng.

 

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Xây dựng đã khẩn trương ban hành Chương trình hành động với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng để các đơn vị triển khai thực hiện.
 

 

Ngày 26/10/2016, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã ký ban hành Thông tư 26/2016/TT-BXD về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Ngày 08/11/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 595/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE