Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 23/01, Bộ Xây dựng ban hành quyết định công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng (huyện Bố Trạch) và thị trấn Kiến Giang mở rộng (huyện Lệ Thủy) của tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 19/BXD-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2016. 

 

Thực hiện ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại văn bản số 196/UBVĐXH14 ngày 25/10/2016 về Kết luận Phiên giải trình việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2114/TTg-KTN ngày 23/11/2016 giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng (NQ 494) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (QĐ 22), Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 1) theo NQ 494 và QĐ 22 như sau: 

 

Ngày 23/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 143/BXD-QHKT gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo công tác quy hoạch đô thị tại địa phương. 

 

Ngày 19/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 116/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý khu công nghiệp các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1354/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

 

Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

 

Ngày 16/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 01/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận. 

 

Ngày 30/12/2016, Thứ trưởng Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định 1406/QĐ-BXD về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016.

 

Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1385/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE