Diễn đàn đô thị Việt nam
 

1. Introduction
The Viet Nam Urban Forum VUF is officially founded on 22nd October 2003, with the signatures in the Memorandum of Understanding of 7 Vietnamese partners Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Home Affaires, Ministry of Finance, Viet Nam Association of Cities, Ha Noi People’s Committee and 8 international partners UNDP, WB, ADB, SDC, EC, French Embassy, SCF-UK and BTC, and MOC is the coordinating agency.

 

A. Tiến độ đạt được trong năm 2003 với việc hỗ trợ các chương trình và chiến lược ngành và việc xây dựng và thực hiện CLTT/GN
Trong năm 2003, dưới sự chủ trì của Bộ Xây dựng, các đối tác Diễn đàn đô thị đã tiếp tục đóng góp cho việc cải thiện dự thảo Biên bản ghi nhớ MOU, sẽ làm cơ sở cho những cam kết lớn và các hành động chung trong Diến đàn đô thị. Cùng với nhận thức tăng lên về tầm quan trọng của các vấn đề đô thị, Bản Ghi nhớ đã thu hút sự quan tâm của các đối tác đô thị mới bao gồm các bộ, các nhà tài trợ quốc tế và các thành phố và các tổ chức xã hội dân sự. Những đối tác này đã cử đại diện của họ tham dự Diễn đàn đô thị. Bản ghi nhớ đã được ký bởi 15 đối tác ban đầu tháng 10/2003. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm đối tác ký vào Bản ghi nhớ này.

 

Báo cáo hoạt động 6 tháng cuối năm 2006 của diễn đàn đô thị Việt Nam phục vụ hội nghị CG giữa kỳ

 

Ngày 8/12, Diễn đàn Đô thị Việt Nam đã họp phiên cuối năm dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính nhằm kiểm điểm hoạt động 6 tháng vừa qua.

 

Biên bản ghi nhớ

 

Báo cáo Hợp tác năm 2005

 

Báo cáo hoạt động Diễn đàn 2003-2005

    Trang   ‹‹ Trước 2

LIÊN KẾT WEBSITE