Tin hoạt động
 
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà làm việc với Cục Hạ tầng kỹ thuật
4/12/17 3:15 PM

Ngày 11/4/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà có buổi làm việc với Cục Hạ tầng kỹ thuật (thuộc Bộ Xây dựng) về việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cục. Dự buổi làm việc cùng Bộ trưởng Phạm Hồng Hà có Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức, người lao động Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì buổi làm việc

Ngày 19/5/2003, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 691/QĐ-BXD thành lập Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị (Cục Hạ tầng kỹ thuật ngày nay). Việc thành lập Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị có ý nghĩa to lớn đối với vai trò quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (HTKT) giữ vị trí quan trọng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật trình bày Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của Cục Hạ tầng kỹ thuật trong những năm qua và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020. Theo đó, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tham gia biên tập Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng (do Bộ Xây dựng chủ trì), Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước (do Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì), Luật Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì) và các Luật có liên quan đến ngành Giao thông vận tải (do Bộ Giao thông vận tải) chủ trì.

Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ Xây dựng giao, Cục Hạ tầng kỹ thuật chủ trì soạn thảo, trình Bộ để Bộ trình Chính phủ ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế 12 Nghị định liên quan đến ngành Xây dựng và nhiều Thông tư hướng dẫn kèm theo. Các Nghị định, Thông tư được ban hành kịp thời đã góp phần thay đổi căn bản nhiều lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, như: Chuyển dịch vụ công ích về sản xuất, cung cấp nước sạch sang sản xuất, kinh doanh có sự quản lý của nhà nước; chuyển từ phí nước sạch sang giá nước sạch; chuyển đổi từ phí thoát nước sang giá, dịch vụ thoát nước; giá dịch vụ sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và hiện nay đang hướng dẫn phương pháp định giá xử lý chất thải rắn.

 

Cục trưởng Nguyễn Hồng Tiến phát biểu tại buổi làm việc
 

Cục Hạ tầng kỹ thuật đã phối hợp với Vụ Kinh tế xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng) trình Bộ ban hành 5 định mức dự toán và phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường (thuộc Bộ Xây dựng) xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung 2 Quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2016/BXD đã được ban hành thay thế QCVN 07:2010/BXD tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 1/2/2106. Hiện tại Cục đang tiến hành rà soát lại nhiều quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến hạ tầng kỹ thuật.

Trong những năm qua, Cục Hạ tầng kỹ thuật tích cực thực hiện công tác tổ chức hoặc hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; tổ chức lập, thẩm định và trình Bộ để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 18 đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh, vùng lưu vực sông và của thành phố trực thuộc Trung ương) bao gồm 4 đồ án quy hoạch cấp nước, 5 đồ án quy hoạch thoát nước, 7 đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn, 1 đồ án quy hoạch quản lý nghĩa trang và 1 đồ án quy hoạch giao thông đô thị, đồng thời hướng dẫn các thành phố: Hải phòng; Đà Nẵng; Cần Thơ lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và hướng dẫn các địa phương trong việc lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh bao gồm: 55/63 địa phương đã phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn; 23/63 địa phương đã phê duyệt quy hoạch cấp nước;12/63 địa phương đã phê duyệt quy hoạch thoát nước.

Bên cạnh đó, Cục Hạ tầng kỹ thuật cũng tích cực thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước: Trung quốc, Lào và Campuchia; mở rộng quan hệ quốc tế.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các văn bản quy phạm phát luật, cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và tăng cường kiểm soát, quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng các giải pháp, công nghệ mới trong quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật; Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; kiện toàn bộ máy nhân sự, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá, trong những năm qua, Cục Hạ tầng kỹ thuật đã tập trung thực hiện tốt vai trò của mình trong việc tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Xây dựng xử lý hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Bên cạnh đó, Cục còn tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, các Bộ khác và với các địa phương, các tổ chức quốc tế nhằm thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng của Cục.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo, trong thời gian tới, Cục Hạ tầng kỹ thuật tập trung rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được cụ thể hóa bằng các Nghị định, Thông tư và hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến lĩnh vực lạ tầng kỹ thuật để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những quy định cần thiết, hoặc loại bỏ những quy định không còn phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu Cục Hạ tầng kỹ thuật nghiên cứu đề xuất xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt là về công trình ngầm.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo Cục Hạ tầng kỹ thuật chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về xây dựng ở các địa phương, đồng thời chú trọng thực hiện dự án cấp nước vùng từ khâu xây dựng cơ chế tài chính, cơ chế quản lý đến việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành trung ương đến các địa phương nằm trong dự án.

Với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Cục, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà tin tưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch từ nay đến năm 2020, đáp ứng sự kỳ vọng và tin tưởng của lãnh đạo Bộ Xây dựng.
 

Trần Đình Hà
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE