Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 513/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kỳ Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 512/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần địa kỹ thuật và nền móng Thái Dương Hệ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 511/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thí nghiệm và kiểm định công trình NDT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 510/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Việt Nhật đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 509/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thí nghiệm và xây dựng Thanh Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 508/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 507/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kỹ thuật Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 506/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thành Thành Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 505/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 16/11/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 504/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định khoa học công nghệ xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE