Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

 Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 85/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Fbuild đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 83/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và kiểm định xây dựng An Tâm Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 82/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Địa chất nền móng Phương Nam GF đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 81/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần E.C.C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 79/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn khảo sát xây dựng Thế Kỷ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 78/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 77/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Sơn La đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 76/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa (thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 75/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

 Ngày 24/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 74/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng DKT268 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE