Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 53/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần Tư vấn Xây dựng Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 52/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa chất CT Đà Nẵng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD về việc Xí nghiệp khảo sát Tổng hợp Miền Nam - Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 50/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng kiểm định K – L đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 49/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tổng hợp Sao Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 48/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng 796 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 21/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 47/GCN-BXD về việc Trường Đại học Xây dựng miền Tây đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 45/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần khảo sát xây dựng Trà Vinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 44/GCN-BXD về việc Viện khoa học và công nghệ hàng không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 18/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 43/GCN-BXD về việc Công ty TNHH thí nghiệm và xây dựng Dũng Mạnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE