Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Kim Hằng
8/1/17 4:49 PM

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 395/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Kim Hằng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Mã số thuế: 2100589544

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm vật liệu và kiểm định xây dựng

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Đường Nguyễn Đáng, Khóm 10, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1720

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1720 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum, nhựa đường lỏng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cống hộp; Thử nghiệm cống tròn; Thử nghiệm hiện trường.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 395/GCN-BXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_395-GCN-BXD_24072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE