Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim
8/1/17 4:50 PM

Ngày 24/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 394/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 291, Đường 30/4, Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang.

- Mã số thuế: 1702069075

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 291, Đường 30/4, Khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1680

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1680 gồm: Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm ngói đất sét nung; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axít.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung cho Giấy chứng nhận số 201/GCN-BXD ngày 27/4/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 27/4/2022.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 394/GCN-BXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_394-GCN-BXD_24072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE