Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận
8/1/17 4:13 PM

Ngày 18/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 389/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng Ninh Thuận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 53 Nguyễn Văn Trỗi, P. Thanh Sơn, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

- Mã số thuế: 4500221195

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 295 Đường 21/8, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1034

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1034 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong BTN; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Ống bê tông cốt thép thoát nước.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 389/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_389-GCN-BXD_18072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE