Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường
8/1/17 4:00 PM

Ngày 14/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 372/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Tổ 9B, Khu 3, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Mã số thuế: 5700947758

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật và kiểm định xây dựng

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 9B, Khu 3, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1016

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1016 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 503/QĐ-BXD ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 372/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_372-GCN-BXD_14072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE