Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tâm Trí
7/13/17 4:48 PM

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tâm Trí đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 500/71 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0309949788

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm cơ học đất và vật liệu xây dựng.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 153 Đường số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1715

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1715 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thí nghiệm kim loại và liên kết hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 364/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_364-GCN-BXD_11072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE