Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng An Thịnh
7/13/17 4:36 PM

Ngày 11/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 363/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng An Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 31D, Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0314331429

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng.

- Địa chi đặt phòng thí nghiệm: Số 58, Đường 9, P. Phước Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1716

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1716 gồm: Phép thử cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử nghiệm bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm gạch bê tông nhẹ (gạch bê tông bọt, khí không chưng áp); Thử nghiệm hóa nước cho xây dựng; Cơ lý bentonit; Thử vải địa kỹ thuật – bấc thám và vỏ bọc bấc thấm; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất gia cố chất kết dính; Thử nghiệm cống bê tông cốt thép thoát nước; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm tại hiện trường; Sản phẩm kính xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 363/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_363-GCN-BXD_11072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE