Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Hưng
7/13/17 4:17 PM

Ngày 07/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 360/GCN-BXD về việc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trung Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Số 06, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mã sổ thuế: 3500833421.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 06, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1186

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1186 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vật liệu gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch terazo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế các Quyết định: số 309/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2014 và số 205/QĐ-BXD ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trường Bộ Xây dựng

 


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 360/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_360-GCN-BXD_07072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE