Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Bắc - BPQ
7/13/17 4:00 PM

Ngày 06/07/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 357/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Việt Bắc – BPQ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

- Địa chỉ: Tổ 31, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

- Mã số thuế: 0103033550

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm LAS-XD 214

- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Tổ 3, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 214

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 214 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm đất hiện trường; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm vữa xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 09/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 357/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_357-GCN-BXD_06072017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE