Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lào Cai)
2/10/17 4:00 PM

Ngày 25/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 30/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lào Cai) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Km3 Đại lộ Trần Hưng Đạo, P. Nam Cường, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

- Mã số thuế: 5300225726.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm chuyên ngành xây dụng.

- Điện thoại: 0203827763; Fax: 0203827760; Email: lasxd418@gmail.com.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 418.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý bê tông và hỗn hợp bê tông; Thử nghỉệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý dung dịch bentonite; Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý nhựa đường; Thử nghiệm kiểm tra kim loại, hàn; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp, thay thế Quyết định số 171/QĐ-BXD ngày 10/5/2012 và Quyết định số 22/QĐ-BXD ngày 20/01/2014Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 30/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_30-GCN-BXD_25012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE