Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Hậu Giang
2/10/17 3:52 PM

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 29/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định xây dựng Hậu Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: Lô 42 đường B31 khu dân cư 91B - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ.

- Mã số thuế: 1800549048.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Lô 42 đường B31 khu dân cư 91B - Phường An Khánh - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 237.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hỉện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý Vật liệu bột khoáng trong B.T. N; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông; Gạch ốp lát; Tấm sóng Amiăng ximăng; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng đất; Thử nghỉệm đất sét Bentonỉte; Thử nghiệm các sản phẩm địa kỹ thuật xây dựng; Thử nghiệm cơ lí gạch Tarrezzo; Thử nghiệm Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt khí không chưng áp (ACC); Thử nghiệm nước cho bê tông và vữa.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 29/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_29-GCN-BXD_24012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE