Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần COFECO
2/10/17 2:31 PM

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 28/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần COFECO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: số 43, Phố Hải Long, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số thuế: 5701821099.

- Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm thí nghiệm nền móng & kiểm định chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: KCN Cái Lân, P. Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1683.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm bê tông; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lí gạch xây dựng; Thử nghiệm cơ lí gạch block bê tông nhẹ; Thử nghiệm cơ lí gạch bê tông khi chưng áp (acc); Thử nghiệm cơ lí gạch bê tông cốt liệu - xi măng; Thử nghiệm cơ lí gạch ximang lát nền, gạch granito; Thử nghiệm cơ lí ngói đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Bê tông nhựa; Nhựa bitum; Thử cơ lí vật liệu bột khoáng trong btn; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm dung dịch bentonite; Phân tích hóa cho nước xây dựng; Kiểm tra thép xây dựng; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thí nghiệm trên kết cấu công trình.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 28/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_28-GCN-BXD_24012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE