Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA
2/10/17 11:10 AM

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 26/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng KVINA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: số 40, Nguyễn Năng Lự, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Mã số thuế: 4300791261.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 40, Nguyễn Năng Lự, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1655.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm cơ lý phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn cho bê tông hoặc vữa; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Nhựa bitum; Bê tông nhựa; Thử nghiệm đất xây dựng trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thép neo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp và thay thế Quyết định số 91/QĐ-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 26/GCN-BXD


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_26-GCN-BXD_24012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE