Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH địa kỹ thuật nền móng công trình GEOK24
2/10/17 10:58 AM

Ngày 24/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 25/GCN-BXD về việc Công ty TNHH địa kỹ thuật nền móng công trình GEOK24 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

- Địa chỉ: số 532/28/26 Khu y tế kỹ thuật cao, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Mã số thuế: 0313938115.

- Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và quản lý chất lượng công trình.

- Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Cơ sở 2 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.Hồ Chí Minh, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

- Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1689.

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trong Giấy chứng nhận này gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thí nghiệm tại hiện trường; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Nhũ tương nhựa đường gốc axít; Nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm vật liệu bột khoáng; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát; Thử nghiệm vôi cho xây dựng; Phân tích hóa cơ bản đất sét; bentonite; Thử nghiệm đất đá gia có bằng chất kết dính; Thử nghiệm gạch terrazzo; Vải địa kỹ thuật – bấc thấm và vỏ bọc bấc thấm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép Thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 25/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_25-GCN-BXD_24012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE