Tin địa phương
 
Bắc Giang: Triển khai kế hoạch lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2/14/20 3:02 PM

Ngày 13/02, đồng chí Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch

Hội nghị này nhằm mục đích cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cơ quan được giao nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh; bảo đảm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh.

Đồng thời phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra theo lĩnh vực quản lý.

Theo Kế hoạch, các bước chủ yếu lập quy hoạch gồm: Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; xây dựng quy hoạch tỉnh; xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh; trình thẩm định quy hoạch tỉnh; trình phê duyệt quy hoạch tỉnh; công bố quy hoạch tỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh. 

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về hệ thống quy hoạch trên địa bàn tỉnh, sau khi quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được các cấp trong tỉnh thông qua, các huyện, thành phố tiến hành lập và trình phê duyệt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Sau khi quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố được phê duyệt, các huyện, thành phố chỉ đạo cấp xã thực hiện lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch cấp xã…
 


Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh các sở, ban, ngành, địa phương cần xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, do đó cần tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. 

Đồng thời cần thống nhất về nhận thức, quan điểm cũng như phương pháp, cách làm theo hướng khoa học, bài bản và hiệu quả hơn. Căn cứ vào tình hình thực tế, đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch của giai đoạn trước, chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để chủ động, đề xuất định hướng phát triển, lập quy hoạch.

Để quy hoạch đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch cần chú ý các yếu tố để thực hiện, nhất là yếu tố về không gian phát triển, quy hoạch quỹ đất, quy hoạch môi trường… khắc phục tình trạng quy hoạch không sát thực tế, không có tính khả thi.

Bên cạnh đó, yêu cầu việc quy hoạch của cấp nào, cấp đó thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh xem xét tháo gỡ.
 


Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác lập quy hoạch

Quán triệt với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch tỉnh, đồng thời yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020, quyết tâm thực hiện bảo đảm tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, chịu trách nhiệm chính việc đề xuất định hướng phát triển chính của ngành, địa phương mình. Đơn vị tư vấn chỉ giúp ngành phân tích hiện trạng, bổ sung định hướng và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể cũng như hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành có liên quan đề xuất, tham mưu xây dựng khung định hướng phát triển chính của tỉnh trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, vùng động lực phát triển, cơ cấu tăng trưởng, cơ cấu kinh tế…; bố trí điều kiện làm việc cho chuyên gia, đơn vị tư vấn bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi nhất để làm việc; thành lập tổ công tác đầu mối của Sở để trực tiếp tiếp nhận thông tin, điều phối kịp thời để các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ với Sở để triển khai thực hiện, đặc biệt là đầu mối triển khai tư vấn.

Các sở, cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào dự thảo nội dung kế hoạch và các biểu phân công, rà soát, đề xuất nhiệm vụ quy hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình, gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở hoàn chỉnh kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các bộ phận tham gia để kiểm điểm đánh giá thực hiện.

Trong thời gian chọn tư vấn lập quy hoạch, các sở, ngành, địa phương tập trung tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện công tác quy hoạch giai đoạn 10 năm trước, đặc biệt là đánh giá sâu kết quả giai đoạn 5 năm (2015 - 2020) của ngành, địa phương mình. Trên cơ sở đó dự báo nhu cầu, sơ bộ các mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn tới của ngành, địa phương mình. Đồng thời phân công cán bộ đầu mối của sở, ngành mình; chủ động triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc./.


Theo Bacgiang.gov.vn

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE