Tin địa phương
 
Phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
9/14/18 3:00 PM

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch là cụ thể hoá định hướng Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Đến năm 2030 đảm bảo cho đô thị Ninh Bình đạt các chỉ tiêu về cây xanh đô thị loại I theo quy định. Quy hoạch xây dựng hệ thống cây xanh đô thị tạo cảnh quan sạch đẹp, tạo hình ảnh đặc trưng cho đô thị Ninh Bình và từng khu vực trong đô thị. Quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống cây xanh để đô thị Ninh Bình phát triển ổn định, bền vững và trở thành một đô thị văn minh, thân thiện, hiện đại, xanh – sạch – đẹp. Định hướng phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình theo các giai đoạn làm cơ sở cho cải tạo hệ thống cây xanh hiện hữu, phát triển hệ thống không gian xanh mới gắn với các tiềm năng thế mạnh hiện có của đô thị để tạo nên hệ thống cây xanh mang bản sắc đặc trưng riêng, làm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo chỉnh trang đô thị, thực hiện các dự án, đồ án quy hoạch gắn với phát triển cây xanh đô thị.

Về chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính: Diện tích tự nhiên đô thị Ninh Bình: 21.052 ha. Dân số đô thị Ninh Bình dự báo đến năm 2030: 400.000 người. Chỉ tiêu cây xanh công viên đô thị 15 m2/người. Chỉ tiêu cây xanh công viên, vườn hoa đơn vị ở: 4,75 m2/người. Chỉ tiêu cây xanh đường phố: 2,0 m2/người. Định hướng quy hoạch hệ thống khu cây xanh, công viên, vườn hoa, quảng trường; định hướng quy hoạch hệ thống cây xanh đường phố; định hướng quy hoạch hệ thống cây xanh ven hồ, mặt nước; định hướng quy hoạch cây xanh công viên, vườn hoa khu vực hoặc đơn vị ở; Quy hoạch cây xanh trong khuôn viên trụ sở, nhà máy, xí nghiệp của cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân.


Theo NinhBinh.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE