Tin địa phương
 
Hà Nội: Thường Tín tập trung xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo
5/16/18 1:56 PM

Khảo sát nhà ở hộ nghèo tại xã Hiền Giang

Sáng 15/5, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ hỗ trợ nhà ở theo Kế hoạch số 51/KH-UBND của UBND huyện Thường Tín về hỗ trợ xây, sửa nhà ở hộ nghèo.

Tính đến 4/2018, toàn huyện có 379 hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây, sửa nhà ở, trong đó, có 193 hộ xây, 186 hộ sửa. Hiện nay, toàn huyện đã có 47 hộ xây xong, 87 hộ đang xây; 47 hộ chưa xây; 54 hộ đã sửa, 47 đang sửa, 72 hộ chưa sửa.

Trong công tác xã hội hóa, đến nay, tổng số kinh phí vận động thông qua Quỹ hỗ trợ xây, sửa nhà ở hộ nghèo đạt 1,139 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện phân bổ nguồn kinh phí xã hội hóa của Thành phố hỗ trợ 152 hộ nghèo xây, sửa nhà ở qua ngân sách các xã. Trong đó 96 hộ nghèo xây nhà ở, 56 hộ nghèo sửa nhà ở tại 20 xã. Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 29 hộ, mỗi hộ 25.000.000 đồng với tổng 725 triệu đồng.

Tại hội nghị, các xã, thị trấn cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo như một số hộ đã đăng ký xây, sửa nhà nhưng đến nay có sự thay đổi về nhu cầu từ sửa sang xây, từ xây sang sửa; một số hộ có hoàn cảnh không thể vay mượn được kinh phí đề nghị xin rút không xây, sửa nhà ở.

Trong thời gian tới, huyện Thường Tín tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hồ trợ nhà ở hộ nghèo tại địa phương như: Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây, sửa nhà; thiết lập biên bản hoàn công theo giai đoạn, chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ làm hồ sơ để giải ngân từ các nguồn vốn vay qua Ngân hàng CSXH, nguồn xã hội hóa của thành phố, của huyện.


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE