Tin tổng hợp
 
Tổng Công ty Sông Đà làm Tổng thầu xây lắp Nhà máy Thủy điện Hủa Na
8/7/09 12:00 AM

Quang cảnh lễ ký kết

Ngày 06/8/2009, tại Hà Nội, TCty Sông Đà và Cty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí) đã ký Hợp đồng tổng thầu xây lắp Nhà máy Thủy điện Hủa Na tại Nghệ An. Theo đó TCty Sông Đà sẽ là nhà thầu chính xây dựng nhà máy thủy điện có  công suất thiết kế 180MW, phát điện vào năm 2012, nằm trong Tổng sơ đồ phát triển điện VI đã được phê duyệt.

Dự án thủy điện Hủa Na được xây dựng tại Xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Có điện lượng bình quân hàng năm là 716,9 triệu KWh.Diện tích sử dụng đất: 2.412 ha, trong đó: Diện tích đất ngập vùng lòng hồ: 2.042 ha;  Diện tích công trình: 120 ha; Diện tích sử dụng tạm thời: 250 ha.Tổng mức đầu tư khoảng 4.864.000 triệu đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu phát điện vào năm 2012, ngày 19/01/2006 Chính Phủ đã có Văn bản số 129/TTg-CN cho phép dự án thủy điện Hủa Na thực hiện theo cơ chế 797 - 400.

Do dự án có những đc thù riêng, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tự nhiên như: Khí tượng thủy văn, địa chất; hơn nữa do điều kiện kỹ thuật của Dự án thủy điện Hủa Na là rất phức tạp, công suất của Dựa án là 180 MW nhưng khối lượng xây dựng rất lớn: Khối lượng bê tông 760 nghìn m3, hầm dẫn nước dài gần 4 km. Với quyết tâm đảm bảo lợi ích của các Cổ đông, thực hiện chiến lược an ninh năng lượng Quốc Gia, các Cổ đông Cty đã thống nhất chỉ định tổ hợp nhà thầu TCty Sông Đà - TCty lắp máy Việt Nam do Tổng Công ty Sông Đà đứng đầu Tổ hợp làm tổng thầu xây lắp Dự án theo cơ chế 797 – 400 của Chính phủ.

Theo Cty Cp thủy điện Hủa Na, trên công trường đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao giữa Ban điều hành Sông Đà và Ban điều hành của LILAMA. Các nhà thầu tham gia thi công tại đây đã hoạt động nhịp nhàng dưới sự quản lý, điều hành của Chủ đầu tư và Ban điều hành của Tổng thầu Sông Đà.


Theo Báo Xây dựng điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE