Tin hoạt động
 
Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII
7/13/17 4:42 PM

Ngày 13/7/2017, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, toàn thể cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW 5 khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã quán triệt, chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, Chương trình hành động được gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đặc biệt chú trọng đến: Ổn định thị trường bất động sản; ổn định thị trường vật liệu xây dựng; quản lý hiệu quả các chương trình phát triển đô thị; tạo dựng hành lang pháp lý minh bạch, đề cao quyền sở hữu trí tuệ; thu hút nguồn lực xã hội tham gia các dịch vụ hạ tầng đô thị; tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia tiếp cận nguồn vốn khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường sự giám sát của Nhà nước đối với mọi chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE