Tin hoạt động
 
Học viện AMC chủ động đa dạng hóa chương trình đào tạo bám sát nhu cầu của thực tiễn
7/7/17 2:39 PM

Ngày 6/7/2017 tại Hà Nội, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. TS. Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. 

Theo Báo cáo của Học viện tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2017, Học viện đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, trên tất cả các mặt công tác: tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước; các lớp hành nghề hoạt động xây dựng; các lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961; tập huấn văn bản pháp luật; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng và tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu; xây dựng, sửa đổi các chương trình, tài liệu đào tạo; triển khai các đề tài, dự án; hoàn thiện các quy chế nội bộ; ổn định cơ cấu tổ chức và nâng cấp cơ sở vật chất… tạo tiền đề cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Học viện đã tổ chức tổng cộng 115 lớp đào tạo, bồi dưỡng với số lượng học viên đạt 4.853 người, tăng 12% về số lớp và đạt 90% về số học viên so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% về số lớp, 49,2% về số học viên so với kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng năm 2017.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và phát triển đô thị các cấp theo Đề án 1961, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Học viện đã chỉ đạo quyết liệt xúc tiến công tác mở lớp, tổ chức rà soát, đánh giá đề cương chương trình, kết quả đã hoàn thiện các bộ đề cương chương trình đào tạo bồi dưỡng 1961, tổ chức được 17 lớp với 647 học viên tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, các cán bộ cấp phòng,ban và các giảng viên của Học viện đã đóng góp ý kiến và thảo luận những giải pháp cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 và xây dựng học viện ngày càng phát triển trong những năm tiếp theo. Đa số các ý kiến đóng góp đều nhất trí với Báo cáo sơ kết, đánh giá cao nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Học viện trong việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhiệm vụ Bộ giao và phục vụ nhu cầu xã hội; đề xuất những giải pháp về tăng cường xúc tiến đào tạo, đa dạng hóa chương trình đào tạo - bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo kỹ năng, đào tạo theo phương pháp tích cực…
 


Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Học viện Trần Hữu Hà biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Học viện trong nửa đầu năm 2017, đồng thời đánh giá cao các ý kiến tham luận rất tâm huyết của các đại biểu dự Hội nghị.

Theo TS. Trần Hữu Hà, để đảm bảo kế hoạch mở các lớp trong 6 tháng cuối năm, đòi hỏi toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên của Học viện phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong việc xúc tiến mở lớp, hoàn thành sớm các nhiệm vụ kế hoạch. Bên cạnh đó, Học viện cần chủ động đa dạng hóa các chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình mới đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tự chủ hoạt động vào năm 2020 theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập./.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE