Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành XDVN
 
Cty CP Sông Đà 11: Vươn lên từ các dự án ngành nghề truyền thống
2/12/18 10:00 AM

Với nghề nghiệp truyền thống của Cty từ ngày đầu thành lập đến nay là xây lắp, vận hành cung cấp điện, nước cho công tác thi công và sinh hoạt của toàn bộ các công trường xây dựng trong cả nước. Đây là loại hình công việc vất vả, cực nhọc lại thường xuyên ở những vùng núi cao, rừng sâu. Tuy nhiên trong bất kỳ điều kiện nào, Cty cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xây dựng một thương hiệu có uy tín trên thị trường chuyên ngành xây lắp điện.

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo TCty Sông Đà cùng với sự quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV, các đơn vị trong Cty CP Sông Đà 11 đã chủ động tìm các giải pháp để triển khai hoạt động SXKD. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra: Tổng giá trị SXKD 875,3 tỷ đồng, Doanh số bán hàng 899,1 tỷ đồng; Lợi nhuận 60 tỷ đồng, nộp Nhà nước 73,1 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Cty đã trúng thầu và ký hợp đồng với tổng giá trị là 489 tỷ đồng. Đảm bảo giải quyết đủ việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đ/người/tháng. Công tác thu xếp vốn cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD và đầu tư.

Trong năm 2017, Cty đáp ứng yêu cầu tiến độ các công trình trọng điểm của TCty Sông Đà như Xekaman Xan xay... Hoàn thành tiến độ các công trình với Chủ đầu tư các như công trình: ĐZ 500KV Long Phú - Ô Môn, ĐZ 220KV Long Phú - Sóc Trăng, ĐZ 110KV Phong Thổ - Than Uyên, ĐZ 220KV đấu nối Nhà máy Thủy điện Nho Quế 1, ĐZ 110KV Thường Tín - Thanh Oai, ĐZ 110KV Bến Lức - Long Thành và một số công trình khác.

Hoàn thành tiến độ đưa vào đóng điện công trình ĐZ220KV Trực Ninh cắt ĐZ220KV Ninh Bình - Nam Định, ĐZ 110KV Thường Tín - Thanh Oai, ĐZ 110KV Nho Quế 1, ĐZ 500KV Long Phú - Ô Môn, ĐZ 220KV Long Phú - Sóc Trăng, ĐZ 110KV Phong Thổ - Than Uyên, ĐZ 110KV Bến Lức - Long Thành. Quyết toán xong công trình ĐZ220KV Trực Ninh cắt ĐZ220KV Ninh Bình - Nam Định, ĐZ 220KV Phan Thiết - Phú Mỹ 2, ĐZ 110KV Thường Tín - Thanh Oai, ĐZ 110KV Nho Quế 1.

Tuy nhiên, một số công trình do vướng mắc công tác đền bù giải phóng mặt bằng nên công tác thi công gặp nhiều khó khăn cụ thể: ĐZ500KV Sông Mây - Tân Uyên, ĐZ500KV TTĐL Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, ĐZ 500KV Mỹ Tho - Đức Hòa...

Các nhà máy điện đã sản xuất đều đạt năng suất cao như: Nhà máy Thủy điện To Buông, Đông Khùa, Đăk Đoa, Sông Miện, Thác Trắng.

Năm 2017, dù hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn do các chủ đầu tư không đủ vốn thanh toán kịp thời, nên giá trị dở dang, công nợ trong toàn Cty còn lớn; Công tác tiếp thị đấu thầu, phải cạnh tranh khốc liệt với các DN nên việc làm cho CBCNV là hết sức khó khăn. Tuy vậy, Cty và các đơn vị đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch đề ra.

Cty đã tổ chức duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, tiến hành đánh giá nội bộ theo kế hoạch năm tại CQCT và các đơn vị. Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng mới vào công tác quản lý điều hành Cty.

Để tạo đà phát triển, trong năm 2017, Cty đầu tư dự án mở rộng trụ sở văn phòng Cty với giá trị đầu tư là 2,6 tỷ đồng; đầu tư thiết bị thi công, điều hành 2,5 tỷ đồng; mua sắm trụ sở làm việc cho Chi nhánh 15,5 tỷ đồng.

Niềm vui lớn trong năm 2017, Nhà máy Thủy điện Đông Khùa đã hòa vào lưới điện quốc gia đây là dự án tăng giá trị đầu tư trong năm 52 tỷ đồng. Cty CP Thủy điện ĐăkGlei đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư công tác thiết kế, tổng dự toán, đấu thầu thiết bị và đang triển khai thi công với giá trị đầu tư trong năm là 41 tỷ đồng.

Thực hiện phương án hợp tác khai thác, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng đối với mỏ đá Suối Nảy Cty đã phối hợp với Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Nghĩa Tân. Bước đầu đã nâng cao được sản lượng khai thác và hiệu quả của dự án.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tiến độ thi công tại các công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu, phục vụ kịp thời công tác quản lý điều hành của Cty tại các công trình trọng điểm. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng đồng thời chú trọng ATVSLĐ và an sinh xã hội cho người lao động tại các công trình.
 

Công tác bảo hộ và an toàn lao động đã được chú trọng, nhất là công tác an toàn điện tại các trạm bơm nước hố móng và thi công trên cao. Cty cũng tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, tổng kết đánh giá thực hiện các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Xác định mục tiêu phát triển bền vững phải đi từ yêu cầu chất lượng, Cty quản lý chất lượng từ các giải pháp kiểm soát chặt chẽ hệ thống tại các công trình cũng như tại các đơn vị trực thuộc; kiểm tra, kiểm soát tiến độ, hoàn thành hồ sơ chất lượng phục vụ nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu thanh toán và quyết toán các công trình.

Trong năm, Cty đã kiểm tra, đôn đốc công tác bảo dưỡng thiết bị của Nhà máy Thủy điện Thác Trắng, Thủy điện Đăk Đoa, Thủy điện Sông Miện. Đảm bảo an toàn phát điện trong mùa mưa; Đồng thời theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đối với thiết bị các Nhà máy Thủy điện To Buông, công tác quản lý xe máy, thiết bị phục vụ thi công tại các đơn vị trực thuộc.

Xác định nhân lực là yêu cầu tiên quyết để làm nên thành công, trong năm 2017, căn cứ vào khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực năm 2017, Cty đã tuyển dụng được 50 CBCNV. Trong đó cán bộ khoa học nghiệp vụ là 5 người, công nhân kỹ thuật là 45 người, bổ sung sự thiếu hụt nhân lực của các đơn vị.

Cty đã ký kết hợp đồng với các đơn vị đào tạo 5 lớp bồi dưỡng kiến thức cho CBCNV. Điển hình: lớp đào tạo quản trị tài chính kế toán, rủi ro, kiểm soát nội bộ 3 người; lớp đào tạo an toàn lao động và vệ sinh môi trường 20 người; lớp đào tạo kỹ thuật đấu nối cáp ngầm trung thế: 24 người, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát công trình 9 người, lớp đào tạo công nhân điện 24 người với giá trị đào tạo là 270,7 triệu đồng.

Bước sang năm 2018, Cty CP Sông Đà 11 phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra. Hoàn thành mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm của chủ đầu tư.

Đảm bảo tiến độ tại các công trình mà đơn vị thi công như ĐZ 500KV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên, ĐZ 500KV Sông Mây - Tân Uyên, ĐZ 500KV Mỹ Tho - Đức Hòa... Sản xuất điện thương phẩm 114 triệu KWh. Tập trung thu vốn tại các công trình bảo đảm doanh số toàn tổ hợp là 750 tỷ đồng; Chủ động cân đối đủ vốn cho SXKD và trả nợ đúng hạn. Đồng thời, thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm; Ổn định và nâng cao đời sống của CBCNV trong Cty.

Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đấu thầu từ Cty đến các đơn vị để nâng cao hiệu quả công việc đấu thầu, phấn đấu trúng thầu với giá trị khoảng 750 tỷ đồng.


Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE