Tin chi tiết
 
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
5/29/17 5:05 PM

Ngày 29/5/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định 484/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng có thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn xem tệp đính kèm.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 484/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE