Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
 

Ngày 14/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 160/QĐ-BXD về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng.

 

Ngày 01/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 389/BXD-QLDN gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

 

Ngày 30/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 67a/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu năm 2019.

 

Ngày 08/10/2018, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2502/BXD-QLDN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg.

 

Ngày 22/5/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1177/BXD-QLDN về việc phê duyệt phương án thoái phần vốn nhà nước (giai đoạn 1) tại Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera - CTCP.

 

Ngày 18/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 266/QĐ-SGDHN về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu.

 

Ngày 08/5//2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2873/UBCK-QLCB với nội dung hồ sơ CBTT về việc chuyển nhượng vốn cổ phần đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP.

 

Nội dung Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần của Bộ Xây dựng đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP xem tại tệp đính kèm.

 

Ngày 24/4/2018, Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng đã có công văn số 252/BDCC-TCKT về việc xác nhận số cổ phần sở hữu và tự do chuyển nhượng.

 

Ngày 20/4/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 880/BXD-QLDN về việc phê duyệt phương án thoái toàn bộ phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty XD Bạch Đằng - CTCP.

    Trang   1 2 3 4 5 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE