Tin chi tiết
 
Thông báo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư
1/25/17 2:49 PM

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 167/2016/DECOTECH ngày 12/10/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ cao theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ do công ty cung cấp và đối chiếu với quy định tại Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thông báo công ty có đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư này.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 35/QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_35-BXD-QLN_24012017.pdf) Tải về

LIÊN KẾT WEBSITE